Erdbeerhof Thien

Het Moleaer Systeem bij Erdbeerhof Thien 

In de constante zoektocht naar innovatie binnen de glastuinbouw, heeft Erdbeerhof Thien een sprong voorwaarts gemaakt met de installatie van het Moleaer systeem. Dit artikel verkent de impact van deze technologie op de aardbeienteelt, de kansen die het biedt, en de wijze waarop het bijdraagt aan een hogere gewasopbrengst en schonere teelt.

Wat is het Moleaer Systeem?

Het Moleaer systeem is een geavanceerde technologie die gebruikmaakt van nanobellen om de waterkwaliteit in de landbouw significant te verbeteren. Nanobellen zijn uiterst kleine gasbellen, zo’n 70 tot 120 nanometer groot, waardoor ze 2500 keer kleiner zijn dan een zoutkorrel. Deze bellen kunnen gevormd worden door elk type gas in elke vloeistof op te lossen, waardoor ze een unieke eigenschap bieden die talloze fysische, chemische, en biologische processen binnen de landbouw verbetert.

Nanobellen: Een Doorbraak in de Aardbeienteelt

Nanobellen brengen een reeks voordelen met zich mee voor de aardbeienteelt. Hun unieke grootte en eigenschappen bieden een chemievrije oplossing om waterverontreiniging af te breken, waardoor processen versneld worden zonder ongewenste opbouw in natte omgevingen. Bovendien verbeteren ze de waterkwaliteit en het waterzuiveringsproces, wat essentieel is voor een gezonde plantontwikkeling.

Kansen voor de Aardbeikwekerij

  • Hogere Gewasopbrengst: Door een hoger niveau van opgelost zuurstof in het water, terwijl er minder zuurstof gebruikt wordt, kunnen planten efficiënter groeien en ontwikkelen, resulterend in een aanzienlijke toename van de gewasopbrengst.
  • Schonere Teelt: De nanobellen helpen bij het ‘afschuren’ van de oppervlakten van voedsel, druppelleidingen en irrigatieleidingen, waardoor de inzet van chemicaliën vermindert en de teelt schoner wordt.
  • Grote Vruchten en Gezonde Wortelontwikkeling: Een verbeterde waterkwaliteit ondersteunt niet alleen de algemene gezondheid van de plant, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van grote vruchten en een gezond wortelsysteem.
  • Elimineren van Ziektes: Door het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de noodzaak voor chemische interventies, helpt het Moleaer systeem bij het voorkomen en elimineren van ziektes binnen de teelt.

De Praktische Toepassing bij Erdbeerhof Thien

Erdbeerhof Thien, een vooraanstaand aardbeienkwekerij, heeft het Moleaer systeem geïnstalleerd om de kwaliteit en kwantiteit van hun aardbeien te verbeteren. De praktische toepassing van dit systeem heeft aangetoond dat de voordelen niet alleen theoretisch zijn. De kwekerij ervaart een merkbare verbetering in de grootte en gezondheid van de vruchten, naast een vermindering in het gebruik van chemische stoffen en een verhoogde gewasopbrengst.

Conclusie: Een Nieuwe Horizon voor Aardbeikwekers

Het Moleaer systeem biedt aardbeikwekers een krachtige tool om de teelt te optimaliseren. Door de unieke eigenschappen van nanobellen, zijn kwekers in staat om een hogere gewasopbrengst te realiseren, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een schoner en duurzamer teeltproces. Erdbeerhof Thien heeft met de installatie van dit systeem de weg vrijgemaakt voor andere kwekers om de toekomst van de aardbeienteelt te heroverwegen. De technologie belooft niet alleen een revolutie in de teeltmethoden, maar ook in de kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde gewassen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Vraag een offerte aan